توزین جوجه داخل سالن

ظرفیت : 30 و 50 و 100 کیلوگرم دقت : 1 و 2 و 5 و10 گرم
15,950,000 تومان

تنظیم نور نمایشگر با توجه به نور سالن ( 6 حالت )

اندازه گیری وزن میانگین

نمایش تعداد پرنده وزن شده

محاسبه درصد یکنواختی گله

امکان ارسال اطلاغات بصورت دستی واتوماتیک محاسبه انحراف ازمعیار

محاسبه ونمایش میزان رشد

مجهر به سامانه پیامک (sms)

دارای گارانتی و خدمات پس از فروش