دستگاه توزین (Scale)

دستگاه اندازه گيري كه جهت تعيين جرم یک جسم استفاده می شود و با اندازه گيري نيریی که ميدان گرانشي زمين بر پايه ها وارد

مي كند انجام  مي گیرد.دستگاه توزين مي تواند براي اندازه گيري ساير مقدار ها و كميت ها استفاده شود.

پس با این حساب میتوانیم بگوییم مشخص کردن اندازه يك جرم و نمايش میزان آن به صورت اعداد صحيح و كسري را توزین می گویند.

دستگاه هاي توزين به صورت زير طبقه بندی مي شود :

 

   1. بر اساس اندازه گيري فيزيكي

   2. بر اساس خط درستي

   3. بر اساس نوع روش كار

   4. بر اساس نوع نمایشگر یا نشان دهنده

    5 .بر اساس نوع تعادل

    6.بر اساس نوع وسيله وزن کننده

    7.بر اساس نوع بارگير

    8. بر اساس هدف از وزن کردن

 

 

 ما را در اینستاگرام دنبال کنید...

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

ترازوی صنعتی مدل S-200-i

ظرفیت 40 کیلوگرم دقت 1 / 2 / 5 / 10 گرم ابعاد کفه 44*34 سانتی متر
9,850,000 تومان

ترازوی مدل S-200 تمام استیل

ظرفیت 40 و 70 کیلوگرم دقت 10 گرم ابعاد کفه 30 در 40 / 50 در 50 سانتی متر
13,500,000 تومان

ترازوی مدل S-200/AP/50kg

ظرفیت 50 کیلوگرم ابعاد کفه 30 در 50 سانتی متر
18,950,000 تومان

ترازوی مدل S-200/AP/70kg

ظرفیت 70 کیلوگرم ابعاد کفه 30 در 50 سانتی متر
19,950,000 تومان

ترازوی مدل S-200/BP/50kg

ظرفیت 50 کیلوگرم ابعاد کفه 30 در 50 سانتی متر
18,950,000 تومان

ترازوی مدل S-200/BP/70kg

ظرفیت 70 کیلوگرم ابعاد کفه 30 در 50 سانتی متر
19,950,000 تومان