سیستم وزن کشی مرغداری

ظرفیت : 30 و 50 و 100 کیلوگرم دقت : 1 و 2 و 5 و10 گرم
6,950,000 تومان

تنظیم نور نمایشگر با توجه به نور سالن ( 6 حالت )

اندازه گیری وزن میانگین

نمایش تعداد پرنده وزن شده

محاسبه درصد یکنواختی گله

دارای گارانتی و خدمات پس از فروش